วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข้อสอบ:ทดลองวิจัยใช้Weblog

ข้อสอบ :ทดลองวิจัยใช้Weblog
ให้นักเรียนตอบข้อสอบลงในWeblog ของนักเรียนแต่ละคน คำสั่ง ให้นักเรียนทำข้อสอบโดยการแสดงความคิดเห็นสะท้อนข้อคิดพร้อมยกตัวอย่างประกอบในการแสดงความคิดเห็นให้เป็นเหตุเป็นผลของผู้เรียน อาจารย์จะอ่านข้อคิดเห็นที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน เขียนในWeblog ให้ชวนอ่าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ 1 กรณีที่เกิดความวุ่ยวายของบ้านเมืองโดยเฉพาะผู้นำประเทศที่ผ่านมา ท่านในฐานะเป็นครูพันธ์ใหม่ ท่านจะแสดงความคิดเห็น อดีตนายกทักษิณ ทั้งข้อดีและข้อเสียของท่าน หากพิจารณาข้อดีและข้อเสียท่านจะนำมาสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร
ตอบ ในกรณีที่เกิดความวุ่นวายของบ้านเมืองในฐานะของดิฉันคิดว่านายกคนที่ผ่านมา คือ นายกทักษิณ ท่านมีทั้งข้อดีและข้อเสียคือ
ข้อดี คือ ท่านเป็นนายกที่มีเงินมากมายพอที่จะทำให้บ้านเมืองมีเศรษฐกิจที่ดี และทำให้บ้านเมืองมีความสุข และคนทั้งประเทศก็มีเงินใช้ เพราะว่าตอนที่ทักษิณเป็นนายกยางก็มีราคาแพง ปาล์มก็มีราคาแพงจึงทำให้คนมีเงินใช้กันอย่างสบาย เงินไม่ขัด
ข้อเสีย คือ ท่านเป็นนายกที่ไม่รู้จักพอ มีเงินมากแต่อยากจะเอาอีก จึงทำให้บ้านเมืองมีแต่ความเลวร้าย อยู่ไม่เป็นสุข และมีความคิดที่ไม่ดีไม่เคารพพระมหากษัตริย์ อยากจะเป็นใหญ่ในทุกเรื่อง
การสอนเด็กให้เป็นผู้นำที่ดีก็คือ สอนในทางที่ถูกต้อง การเป็นผู้นำที่ดีนั้นต้องมีความคิดดี มีความซื่อสัตย์ และเคารพในการตัดสอนใจของคนหลายฝ่าย ไม่ควรเอาการตัดสินของตนเองเป็นใหญ่ และไม่ควรนำตัวอย่างที่ไม่ดีไปดำเนินการในชีวิต ตัวอย่างที่ดีในการเป็นผู้นำมีมากมายมาย เราต้องดูให้ดีว่าผู้นำคนไหนมีความประพฤติดี ไม่โกงกินบ้านเมือง คนนั้นแหละที่เราสามารถเอาตัวอย่างที่ดีมาดำเนินการใช้ชีวิตในประจำวัน ในความคิดของดิฉัน ฉันคิดว่าการโกงบ้านเมือง ทำให้บ้านเมืองไม่มีความสงบสุข ทำให้ตัวเองต้องได้รับความลำบากเหมือนนายกทักษิณทุกวันนี้

ข้อที่ 2 การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่จะให้มีประสิทธิภาพท่านจะมีวิธีคิดอย่างไรหากท่านเป็นครูที่ดีควรเตรียมการเป็นที่ครูที่ดีอย่างไรให้ท่านแสดงความคิดเห็นของท่านเอง
ตอบ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่จะให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องคำนึงถึงหลายๆอย่าง คือ บรรยากาศในชั้นเรียน บรรยากาศจะมีหลายความหมาย บรรยากาศต้องถ่ายเทได้สะดวก ห้องเรียนมีความสะอาด จัดห้องให้มีสีสันสวยงาม และต้องจัดห้องเรียนให้มีความสะดวกในการเรียน บรรยากาศของครูกับนักเรียน ต้องเป็นมิตรกัน รักใคร่กัน และการสอนที่ดีนั้นครูต้องเตรียมการสอนมาให้เรียบร้อยก่อน เพื่อที่จะได้สอนนักเรียนได้ถูกวิธีที่เตรียมมา การสอนที่ดีนั้นต้องมีวิธีการหลายๆอย่าง เราต้องมีสื่อเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก ทำให้เด็กในห้องอยากเรียนมากขึ้น สอนไปบ้าง มีการเล่นเกม ตอบคำถามไปบ้างในห้อง สามารถทำให้นักเรียนไม่เบื่อเวลาเรียน และมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น

ข้อที่ 3 ในฐานะท่านเป็นครูพันธ์ใหม่ ท่านจะนำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนมาใช้การเรียนการสอนแบบใหม่ได้อย่างไร
ตอบ การนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการเรียนการสอนนั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะทำให้นักเรียนไม่เบื่อเวลาเรียน เพราะมีสีสันที่ดึงดูดความสนในให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น เช่น การสอนคณิตศาสตร์ทำกับโปรแกรม gsp ได้เป็นสื่อการสอนที่ดีเหมาะแก่การเรียนมาก และการทำ Weblog สามารถทำสื่อการสอนมาก่อนเป็นการเตรียมการสอนที่ดีอีกอย่างหนึ่ง การทำ Weblog เหมาะแก่การสอนนักเรียนมากๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนแบบเดิมๆ การทำ Weblog สามารถสร้างสื่อใหม่ๆได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะไว้สอนนักเรียน
ข้อที่ 4 การประกันคุณภาพมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการในชั้นเรียนได้อย่างไร
ตอบ การประกันคุณภาพมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการในชั้นเรียนก็คือ การประกันคุณภาพมีความสำคัญมากต่อการบริหารจัดการในชั้นเรียนเพราะเป็นการดำเนินการตามภารกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ปกครองอีกด้วย และสามารถยกระดับให้กับสถานศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อที่ 5 ให้ผู้เรียนประเมินผู้สอนทั้งข้อดีข้อเสียและข้อเสนอแนะเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
ตอบ ข้อดี
- ตรงต่อเวลา
- แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
- ตั้งใจสอนศิษย์อย่างทั่วถึง
- ยอมสละเวลาทีมีค่ามาสอนศิษย์
- นักศึกษาถามอะไร ก็ให้คำปรึกษาได้ในทุกเรื่อง
- มีวิธีการสอนที่ทันต่อโลกยุคใหม่
- มีสื่อการสอนที่ทันสมัย
- ใส่ใจศิษย์ทุกคนอย่างทั่วถึง
- รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
- สิ่งที่อาจารย์สอนสามารถนำไปใช้ได้ทุกวิชา
- มีอัธยาศัยที่ดีต่อศิษย์ทุกคน
ข้อเสีย
- เวลาอาจารย์สอนอาจารย์พูโเร็วเกินไป ทำให้ตามไม่ทัน
ข้อเสนอแนะ
- อยากให้การสอนครั้งต่อไปอาจารย์พูดช้าลง และอธิบายให้เข้าใจมากกว่านี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น